088 619 4047

Общи условия

Политика за защита на личните данни

Всички права запазани. © 2022 stroitel.bg

Дизайн и разработка: IDEAS FOR WEB

ЗА
НАС

ЗА НАС

За компанията

Дружеството “СТРОИТЕЛ” ООД – гр. Русе е регистрирано в РОС с фирмено дело 1676/1990 год. Вписано е в регистъра на Търговските дружества под № 2068, т 5, стр.63 с ЕФН 1710004495 и идентификационен код по “Булстат” 040314704.
Дружеството е специализирано в комплексното строителство на сгради и съоръжения с жилищно, търговско, административно и производствено предназначение. Изпълнява проекти по реконструкция, саниране, сеизмично укрепвание, ремонтно-възстановителни работи на съществуващ сграден фонд и обекти от инфраструктурата на селищната система. Развива инвестиционна дейност в областта на сградостроителството. Внедрява нови технологии и системи в изпълнението на строителния процес.

При изпълнението на поетите ангажименти в структурата на дружеството развиват дейност:
· Цех за метални конструкции, метална дограма;
· Бетонов завод за производство на бетонови, циментови разтвори и бетонови изделия;
· Цех за заготовка и монтаж на конструктивна армировка, оборудван с набор от машини за изправяне, рязане и фасониране на армировъчна стомана;
За реализирането на производствения си график „СТРОИТЕЛ” ООД е ангажирал с трудов договор около 200 работници и служители.
Технически персонал в т.ч – 24 човека.
Инженерен персонал в т.ч. – 10 човека.

ПОРТФОЛИО

нашите проекти

Със собствени сили и в сдружение, „СТРОИТЕЛ” ООД е реализирал обекти, подчертаващи възможностите и качеството на работата на дружеството. Пример за изпълнени общественозначими проекти, разкриващи възможностите на фирмата, са изграждането на:

РЕСТАВРАЦИЯ НА ИНТЕРАКТИВЕН МУЗЕЙ В ГР.ГАБРОВО

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ И БИТОВИ ВОДИ – РУСЕ

ЕКСПРЕС СЕРВИЗ ООД – ДЕПО ПОДДРЪЖКА НА ЛОКОМОТИВИ

ВИНАРСКИ КОМПЛКЕС “СЕДЕМ ПОКОЛЕНИЯ”, с.МЕЧКА

HESBURGER – РУСЕ

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ
ПЛОЩИ НА УЛ.МАЙОР УЗУНОВ, гр.РУСЕ

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ НА УЛ. БАТАК – гр.Русе

ДАРИК – РУСЕ

ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ „ДИАНА” – гр.Русе

СТРОИТЕЛ” ООД е коректен партньор на ОБЩИНА Русе, участващ във всички нейни строителни програми, спонсор на редица прояви в сферата на здравеопазването, културата, спорта.

„СТРОИТЕЛ ООД” притежава сертификат за прилагане и управление на качеството по DIN EN ISO 9001:2008 и с приключен сертификационен одит на система за управление на околна среда и здраве и безопасност при работа по ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

„СТРОИТЕЛ ООД” е член на Камарата на строителите в България и е регистриран в Централния професионален регистър на строителя в:
І група строежи от І до V категория;
І група строежи чл.137 ал.1, т.4, буква„Е” и т.5, буква”Е”;
ІI група строежи от І до IV категория;
ІII група строежи от І до III категория;
ІV група строежи от І до ІV категория;
V група строежи, отделни СМР.